TERRE DES HOMMES DANMARK 

AT GØRE EN FORSKEL 

Du kan hjælpe os med at gøre en forskel ved at donere som fadder, medlem eller med enkel ydelse. Læs mere om hvordan du kan hjælpe et barn på vores hjemmeside.

DU KAN FØLGE OS HER:

FACEBOOK FACEBOOK
I N S T A G R A M I N S T A G R A M
WWW.TERREDESHOMMES.DK WWW.TERREDESHOMMES.DK

NYHEDSBREV

SEPTEMBER 2020

          
     
EFTERÅRET ER PÅ VEJ
Efteråret er ved at sætte ind og tiden er inde til en god kop varm cacao og refleksion over sommeren der gik. 
Til vores bestyrelsesmøde og fadderskabsledermøde her i sensommeren, var vores refleksioner i foreningen, at vi sandelig godt kunne mærke at COVID19 stadig havde et godt jerngreb i vores muligheder for at arbejde fokuseret på at skaffe midler til gavn for børnene. Vi måtte jo desværre konstatere at vores årlige show i Ganløse med Jan Schou, måtte udskydes til næste år. Vores møder på de indre linjer har også båret præg af at mødes i en forsvarlig mødeform, så vi overholder de anbefalede hygiejneregler. 
Når det så er sagt, har vi ufortrødent arbejdet benhårdt for at sikre en kontinuitet og ved hjælp af positiv konstruktiv indstilling fra bestyrelsesmedlemmer og fadderskabsledere, er det lykkedes os at søsætte nogle fantastiske initiativer til gavn for børnene. 
I dette nummer af Nyhedsbrevet skal I høre mere om hvordan COVID19 påvirker vores projekter i bl.a. Indien. I skal også høre mere om en nyligt overstået Generalforsamling i Terre des Hommes og sidst men ikke mindst glæder vi os til at byde nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i vores fantastiske bestyrelse. Til et nyligt veloverstået fadderskabsledermøde, var det en fornøjelse at opleve hvordan professionel indsats fra kompetente bestyrelsesmedlemmer/fadderskabsledere resulterede i arbejdsredskaber til gavn for nye fadderskabsledere, mere herom nedenfor. 
 

TUSIND TAK FOR JERES BIDRAG - EN OPDATERING PÅ CORONA SITUATIONEN 
Vi er stadig meget taknemmelige over de bidrag vi har modtaget til gavn for de udsatte børn rundt om i verdenen. Vores fadderskabsledere har kontinuerlig tæt kontakt til vores samarbejdspartnere ude i projekterne og vi må indrømme det er nogle hjerteskærende beretninger som modtages. Nedenfor har vi igen valgt at bringe status på Corona situationen i Sydindien, dels fra St. Joseph´s Development Trust, men også fra Coimbatore som er en beskrivelse på engelsk
 
Du kan stadig nå at give et bidrag ved at sende en SMS til 1245 hvor du skriver COV, du vil hermed automatisk donere 50 kr.   

 

TRANKEBAR PROJEKT - EN BESKRIVELSE FRA ET CORONA RAMT OMRÅDE I INDIEN 
Af TDH næstformand Leo Jensen og Fadderskabsleder Gerda Steffensen 


Vi har fra St. Joseph`s Development Trust, Sydindien modtaget to breve som beskriver forfærdelige forhold
 
Brev den 28.april 2020: Tragedie for de omvandrende arbejdere.
Lige siden den indiske regering annoncerede national nedlukning med fire timers varsel, har det især påvirket en af de helt store menneske grupper, nemlig de omvandrende landarbejdere.
Disse landarbejdere flyttede fra deres landsbyer på grund af manglede mulighed for at tjene til livets ophold og drog mod byerne for at tjene penge til deres familier.
Medierne viser nu billeder af unge, gamle, små børn, i hundredvis gående på vejene hundredvis, tusindvis af kilometer for at nå deres fødeby. Den landsby de engang forlod, fordi der ingen muligheder var, bliver nu et tilflugtssted!  Vi ser endda små børn og gamle folk dø af udmattelse på vejen, der er ikke ordentlig mad eller drikke nok. Der kører ikke længere hverken tog eller busser, som en konsekvens heraf, må tusindvis gå til fods med familien på denne lange rejse.
De ønsker at forlade deres by som mere eller mindre er skure, for at undgå døden og bevæger sig mod deres hjem for sikkerhed, vel vidende at der måske ikke er mulighed for at overleve.
Man kan lære meget af dette, regeringen har med sin aggressive politik om globalisering og privatisering opgivet økonomien i landdistrikterne. Uddannelse, sundhed og arbejde er blevet fortrinsret for private investorer og eliten, som kan betale! Hverken regering eller private sektorer viste nogen interesse i udvikling i den landlige økonomi, man vil kun gøre forretninger i store byer, hvor der kan laves profit. At skabe forøgelse i landdistrikterne blev erstattet af noget man får gratis (freebies) for at tilfredsstille den landlige befolkning, der i Indien er dårlig uddannet, dårlig infrastruktur, dårlig helbreds service og ringe kvalificerede arbejdere.
Pludselig med Covid-19 er migrationen nu omvendt fra byerne og til landsbyer.                                                        
 


Brev. 1.5.2020
Emne : Redningsarbejde via St. joseph`s Development Trust.  (SJDT)
I forbindelse med ned lukningen for at undgå Covid -19 blev mange marginaliserede, handicappede og landarbejdere påvirket alvorligt og nogle blev presset til sultegrænsen,
Derfor satte SJDT ved stor hjælp af bidrag fra donorer en ordning med hjælpepakker i gang til meget fattige familier med 80 handicappede børn og 110 landarbejdere. Disse nødhjælpspakker bestod af ris, olie og andre daglige fornødenheder samt masker. Denne hjælp var udsendt med regeringens tilladelse og indeholdt basisfødevarer.
Vi takker hermed vore donorer for den store hjælp, de yder.
COIMBATORE PROJEKT INDIEN
Af bestyrelsesmedlem og fadderskabsleder Annette Jørgensen

Annette modtog nedenstående mail fra Indien som også beskriver COVID-19´s konsekvenser for børnene.

Dear Ms. Jorgensen,

Nice indeed to get a warm message from you. 
I am fine and thank you for your kind enquiry. Corona invaded every nook and corner victimising many of our people all over the country. With p
roper protection in place we are gradually coming to live in terms with the wave. For the time being, it's more or less a virtual world. But for technology, one cannot imagine moving forward.
Regarding the children’s home the majority of the kids left to be with their guardian immediately after the lock down was declared in March 2020. Only fifteen of them are now in our care as they are purely orphans and have nowhere to go.
In the first session of the lockdown the children were playing, watching TV, doing yoga, prayers and their hobbies as usual.  Since August online classes keep them occupied, besides studying on their own. No visitors are allowed so the children study with the assistance of their teacher. Regular offline classes will begin only after normalcy returns. Meanwhile the children are taken care off well. 

                                                                                                                                                                  GENERALFORSAMLING TERRE DES HOMMES 2020
 
       
Lørdag den 19.september blev den årlige generalforsamling i Terre des Hommes Danmark afholdt. Gennemgang af året der gik og årsregnskabet blev fremlagt for de fremmødte.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside, inden for de næste to uger. 
Formanden Linda Svartzengren blev genvalgt og sekretær Dorthe Kristensen som stillede op som kasserer blev valgt. 
To nye meget kompetente kvinder stillede op i bestyrelsen, Anja Olsen og Kirsten Poulsen. Begge bliver præsenteret nedenfor. 
Tiden var også inde til at sige farvel og tusind tak for indsatsen både til tidligere kasserer og fadderskabsleder Mogens Pedersen og til Doris Dalsgaard. Doris fortsætter som fadderskabsleder, hvilket vi sætter stor pris på.
Mogens Pedersen fortsætter også som fadderskabsleder for en kort stund nemlig indtil den 31.12 2020

                                                  


VELKOMMEN TIL NYE KOMPETENTE KVINDER  I BESTYRELSEN 
Som ovenfor beskrevet blev Kirsten Poulsen som også er fadderskabsleder og Anja Olsen valgt ind i bestyrelsen. Kæmpe gevinst for Terre des Hommes Danmark der bliver beriget med to personer der har både har de faglige og menneskelige kompetencer i orden.

Kort beskrivelse af Anja Olsen:
Anja som på det efterfølgende bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen blev konstitueret sagde ja til at tage posten som sekretær i Terre des Hommes Danmark.
Anja er journalist, coach og kommunikationsrådgiver. Anja har arbejdet som journalist gennem 20 år indenfor radio, tv, web og magasin. Sideløbende har hun uddannet sig som journalist fra DJE, har ejet og drevet sin egen kaffebar og har videreuddannet sig som coach. Først hos Sofia Manning, som Lifecoach (2008) og Blueprint Coach fra The Ford Institute, Debbie Ford, San Diego, USA, som Integrative Blueprint Coach (2011).
Læs mere om Anja på
https://www.anjaolsen.dk/om-anja-olsen/


Kort beskrivelse af Kirsten Poulsen
Kirsten arbejder på et revisionskontor i Herning og ved siden af jobbet er Kirsten også kasserer og regnskabsfører i 3 menighedsråd.
Kirsten blev genvalgt til menighedsrådet i Frederiks, hvor hun har siddet siden år 2000. Endvidere sidder hun også  i provstiudvalget i Viborg Østre Provsti.
Kirsten nyder at færdes i naturen enten på lange gåture eller på cykelture og hvis hun kan finde svampe gør det heller ikke noget
Kirsten slutter sin introduktion med følgende:
" I TDH er liv og vækst at hjælpe fattige børn og familier rundt om i verden med blandt andet mad og skolegang. Sådan et arbejde hjælper jeg gerne med til "
 
Vi ønsker jer et varmt velkommen i bestyrelsen og vi er 100% sikre at vi sammen kan gøre en forskel. 
 


SUCCESFULDT MØDE MED FADDERSKABSLEDERNE
Det var en stor fornøjelse som formand at opleve en fadderskabsledergruppe som i den grad trådte i karakter og bød ind med konstruktive forslag til hvordan foreningen skaber vækst men også i forhold til optimering af arbejdsgange. 
Det var herligt at møde vores to nye fadderskabsleder Kirsten og Erik, som begge var aktive i diskussionen.
En af præsentationerne jeg gerne vil fremhæve er af kontaktansvarlig for fadderskabslederne Annette Jørgensen og bestyrelsesmedlem Laila Grosen som har arbejdet med et fantastisk projekt. De har arbejdet benhårdt på en fadderskabsmanual, hvor formålet er at gøre det let for nye fadderskabsledere at overtage eller opstarte et projekt. Manualen indeholder udover struktureret fremgangsmåde i daglig drift også skabeloner så vi sikre høj kvalitet i kommunikationen med faddere og de projektansvarlige.

Flot arbejde ! 

 
                  
VI SØGER STADIG FLERE FADDERSKABSLEDERE

På trods af fadderskabsledergruppen er blevet beriget med to nye dygtige fadderskabsledere, søger vi alligevel flere fadderskabsledere, så vi er i stand til at løfte endnu flere projekter og hermed hjælpe flere børn.
I Nyhedsbrevet september måned 2019, søgte vi nye fadderskabsledere og var så heldige at to søgte, som nu er en del af vores fadderskabsteam, nemlig Erik og Kirsten.
Da vi får flere og flere børn, søger vi flere fadderskabsledere som empatisk, energisk og professionelt vil drive kontakten mellem fadderne og projektstederne.

Så vores spørgsmål er: Har du lyst og mod på at arbejde som fadderskabsleder i Terre des Hommes?

I Terre des Hommes Danmark har vi 10 super dedikerede fadderskabsledere som både har det rart sammen, men også styrer deres projekter, hvor hver dag er en gevinst i at opleve den positive udvikling som vi ser i projekterne, ved den støtte børnene modtager.
Du vil opleve at vi gør alt hvad der står i vores magt for at du føler dig velkommen og ikke mindst at du får alt den hjælp du behøver indtil du er selvkørende.
Vi vil sende dig materiale så du får en grundlæggende forståelsesramme for hvem Terre des Hommes DK/international er, ved hjælp af forretningsplan, projektbeskrivelser, arbejdsprocesbeskrivelser, brochurer, tidligere nyhedsbreve mm.
Vi vil sørge for at gøre det let for dig at arbejde som fadderskabsleder ved bl.a. at sende dig skabeloner som er lette at arbejde med og som vil strukturere dit arbejde.
Du vil få et tæt samarbejde med vores ansvarshavende kontaktperson for fadderskabslederne Annette Jørgensen, som vil sikre at du bliver sat godt ind i vores arbejdsgang. Du vil også få et tæt samarbejde med de andre fadderskabsledere samt bestyrelsen for Terre des Hommes.

Du skal forvente ca. 2-3 møder årligt, hvor alle fadderskabslederne mødes og hvor vores bestyrelsesformand for Terre des Hommes, Linda Svartzengren også vil være til stede, så den tætte kommunikation mellem bestyrelse og fadderskabsledere holdes intakt. 
Formålet med møderne er status på foreningen, vidensdeling og opdatering på vores projekter. Disse møder er super informative og bidrager med et herligt samvær, hvor vores fælles mål er at gøre en forskel.

Synes du det lyder interessant?

Så skynd dig at skriv til vores kontaktperson for fadderskabslederne og bestyrelsesmedlem Annette Jørgensen e-mail: acj@mail.dk eller kontakt Annette på mobil 22 43 13 80.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores team!

 
 

 
 

Vi vil gerne slutte dette nummer af Nyhedsbrevet af med en lille opfordring.
Kender du nogen som kunne tænke sig at modtage Nyhedsbrevet eller ønsker at blive medlem må du meget gerne henvise til vores hjemmeside http://www.terredeshommes.dk


De varmeste hilsner,
Terre des Hommes Danmark                   

                                                                                                


Næste Nyhedsbrev udkommer december 2020.