TERRE DES HOMMES DANMARK 

AT GØRE EN FORSKEL 

Du kan hjælpe os med at gøre en forskel ved at donere som fadder, medlem eller med enkel ydelse. Læs mere om hvordan du kan hjælpe et barn på vores hjemmeside.

DU KAN FØLGE OS HER:

FACEBOOK FACEBOOK
I N S T A G R A M I N S T A G R A M
WWW.TERREDESHOMMES.DK WWW.TERREDESHOMMES.DK

NYHEDSBREV

MARTS 2021

       

DET SMUKKE FORÅR ER PÅ VEJ
 
Selvom det måske ikke kan mærkes endnu er foråret på vej og nye muligheder står for døren. Coronaen har stadig et godt greb i os, men dog vejres morgenluft både i Danmark, men også rundt om verden. Det har holdt hårdt alle vegne, men ved fælles støtte og hjælp kan vi forhåbentlig nu se frem til lysere tider, hvor normalen gør sit indtog lige så stille og roligt. 
Bestyrelsen i Terre des Hommes Danmark har afholdt virtuelle møder, hvor humøret har været højt trods tekniske udfordringer og hvor gejsten til at gøre en indsats aldrig har været højere. Alle gør et kæmpe arbejde for at optimere vores indtjening så vi kan hjælpe så mange børn og deres familier som muligt, så tusind tak for jer.
I dette nummer skal I blandt andet læse om en succeshistorie fra en af vores dedikerede fadderskabsledere Gerda Steffensen som fortæller lidt af en solstrålehistorie om pigerne i Sydindien som gør sit for at holde Corona for døren. I skal også møde en af vores mangeårige sponsor Jørgen Rasmussen som fortæller hvorfor han har valgt at støtte Terre des Hommes Danmark.
             
 God læselyst :-)                                                 


OPDATERING PÅ CORONA SITUATIONEN - EN ANELSE LYS FOR ENDEN AF TUNNELEN

Der har i de senere Nyhedsbreve været opdateringer om de forfærdelige forhold som har været under et kæmpe pres på grund af corona. Vi ved at vores projektsteder naturligvis stadig har lang vej endnu for at nå bare en normal tilværelse som før pandemien, men alligevel vil vi gerne med nedenstående solstrålehistorie, om man kan sige det, men alligevel positivt. 

Fra vores fadderskabsleder Gerda Steffensen, har vi modtaget nedenstående     
Fra vores samarbejdspartner i St. Joseph’s Development Trust i Sydindien har vi fået en dejlig meddelelse om, at det er lykkedes at holde alle børnene fri af Covid -19 infektion i alle deres institutioner. Det kræver megen disciplin at overholde reglerne, men også disciplin i at overholde den sociale distance. Der bliver brugt meget tid på at oplære små som store elever i hyppig håndvask og brug af masker. Vi ved pigerne bor tæt sammen, der bor 10-12 piger i hvert et lille hus, som  vist th. i 1. billede.
Det har været en stor udfordring fortsat at beskæftige pigerne på stedet, da skolerne har været lukket så længe.

Personalet i St. Joseph’s Development Trust i Sydindien  har været gode til at aktivere børnene i leg, dans, undervisning og havearbejde. For at holde modet oppe har man undervist de ældste elever i, hvordan de skal tage hånd om og støtte hinanden i en svær tid, da personalet er opmærksom på de afsavn eleverne har.
Vi synes det er et godt eksempel på, hvordan de alle yder en indsats og hjælper hinanden med at holde Covid -19 fra livet.
 
Venlig hilsen
Gerda Steffensen
fadderskabsleder Trankebar projekt                                                                                                                                                                                                                                         
 


Det var den sidste Corona opdatering i dette Nyhedsbrev, flere opdateringer i næste Nyhedsbrev. Der er ingen tvivl om at der stadig er hårdt brug for hjælp derude.
 
Du kan stadig nå at give et bidrag ved at sende en SMS til 1245. Skriv COV, du vil hermed automatisk donere 50 kr.   
INTERVIEW JØRGEN RASMUSSEN, MANGEÅRIG SPONSOR I TERRE DES HOMMES DANMARK

Det er mig en meget stor fornøjelse at dele et interview som jeg har haft med en af vores mangeårige sponsorer Jørgen Rasmussen, Birkerød.
Indledningsvis vil jeg blot nævne at både bestyrelsesmedlemmer og fadderskabsledere i Terre des Hommes Danmark gør sig umage for både at tiltrække flere sponsorer, men også at gøre det let at sige ja til at støtte projekter, børn, familier mm. 
Vores begejstring for at arbejde med velgørenhed og oplevelsen af at det nytter, bliver i den grad styrket når vi har samtaler eller modtager skriv om sponsorernes bevægegrunde og tanker. Derfor er det både livsbekræftende og motiverende at modtage nedenstående svar fra Jørgen.        
 
                                                                                                             
Hvor mange år har du støttet Terre des Hommes Danmark ?
Siden slut-1970’erne, så det ligger en del år tilbage. Jeg startede med at støtte « Sri Lanka Hjælpen », som siden blev fusioneret ind i Terre des Hommes Danmark.


Hvorfor valgte du i sin tid Terre des Hommes Danmark ?
Havde (og har) ikke selv børn, og læste en artiklen i det daværende dagblad « Det Fri Aktuelt »


Hvilke projekter/børn støtter du?
Hver gang jeg er blevet stillet spørgsmålet har jeg bare sagt : « Hvor behovet er størst »
Jeg startede med et daghjem for typisk børn af enlige mødre (der f.eks. også kunne få midler til en symaskine mhp. selverhverv), siden bl.a. Døveskolen og her sidst har jeg aftalt med Dorte Kristensen fra Terre des Hommes Danmark, at når nuværende sponsorater « løber ud », så vil jeg gerne støtte udviklingshæmmede børn.

                                                                                              
Hvad var årsagen til du valgte at støtte børnene/projekterne ?
Jeg vil sige det meget enkelt ; næstekærlighed og personligt overskud – gøre noget og ikke bare « snakke »


Hvad har det givet dig som menneske?
En rimelig fornemmelse af at « gøre noget » - hver gang f.eks. ulandshjælp mm. er blevet beskåret har jeg typisk øget mit bidrag.


Hvilke succeshistorier kan du give os eksempler på at det nytter at gøre en forskel ?
Jeg har efterhånden en stor bunke af de årsrapporter der tilsendes for børnene, men hvor det mere er skolemæssige fremskridt der omtales, ikke « succeshistorier » 
   
                                                    
Har du nogensinde besøgt projektstederne ? I så fald hvilke indtryk fik du ? 
Nej, jeg vil meget nødig, at de sponsorerede børn/unge skal have en taknemmelighed til mig, så jeg kontakter og besøger dem ikke.


Hvorfor vil du anbefale at støtte Terre des Hommes Danmark?
At gøre en forskel i den turbulente verden med voksende ulighed og nød. 
 
                
                                 


Et stort tak til Jørgen Rasmussen Birkerød, for at give sig tid til at besvare spørgsmålene.

                
HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL SOM FADDERSKABSLEDER?                                                                                                               
I Terre des Hommes Danmark har vi 10 super dedikerede fadderskabsledere som både har det rart sammen, men også styrer deres projekter, hvor hver dag er en gevinst i at opleve den positive udvikling som vi ser i projekterne, ved den støtte børnene modtager.
Du vil opleve at vi gør alt hvad der står i vores magt for at du føler dig velkommen og ikke mindst at du får alt den hjælp du behøver indtil du er selvkørende.
Vi vil sende dig materiale så du får en grundlæggende forståelsesramme for hvem Terre des Hommes DK/international er, ved hjælp af forretningsplan, projektbeskrivelser, arbejdsprocesbeskrivelser, brochurer, tidligere nyhedsbreve mm.
Vi vil sørge for at gøre det let for dig at arbejde som fadderskabsleder ved bl.a. at sende dig skabeloner som er lette at arbejde med og som vil strukturere dit arbejde.
Du vil få et tæt samarbejde med vores ansvarshavende kontaktperson for fadderskabslederne Annette Jørgensen, som vil sikre at du bliver sat godt ind i vores arbejdsgang. Du vil også få et tæt samarbejde med de andre fadderskabsledere samt bestyrelsen for Terre des Hommes.
Du skal forvente ca. 2-3 møder årligt, hvor alle fadderskabslederne mødes og hvor vores bestyrelsesformand for Terre des Hommes, Linda Svartzengren også vil være til stede, så den tætte kommunikation mellem bestyrelse og fadderskabsledere holdes intakt. 
Formålet med møderne er status på foreningen, vidensdeling og opdatering på vores projekter. Disse møder er super informative og bidrager med et herligt samvær, hvor vores fælles mål er at gøre en forskel.

Synes du det lyder interessant?

Så skynd dig at skriv til vores kontaktperson for fadderskabslederne og bestyrelsesmedlem Annette Jørgensen e-mail: acj@mail.dk eller kontakt Annette på mobil 22 43 13 80.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores team!   
 


GENERALFORSAMLING TERRE DES HOMMES DANMARK
 
Vi må desværre i år igen udskyde vores årlige generalforsamling som plejer at være i april. Vi har i bestyrelsen besluttet at det bliver søndag den 19. september i Middelfart
Agenda, tid og sted vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og I vil desuden også kunne finde informationerne i  næste nummer af Nyhedsbrevet som udkommer i juni. 
 

 
 
MEDLEMSBIDRAG 2021

Inden Nyhedsbrevet slutter helt, vil vi blot minde jer om at vi nærmer os tiden, hvor vi sender en lille hilsen til jer om det årlige medlemsbidrag. Vi er meget stolte over at vi år efter år har fokus på at de midler som bliver sponsoreret går til børnene, men vi har alligevel stadig brug for hjælp til at drive Terre des Hommes Danmark 
 
Som alle andre frivillige organisationer har vi naturligvis udgifter forbundet med at drive en forening, hvor der bl.a. bruges penge til regnskabsføring, gebyrer, pengeoverførsler m.m. hvilket er noget vi desværre ikke kan komme udenom.
 
Derfor er dit medlemsbidrag af højeste betydning for, at vi også i fremtiden kan udsende de indbetalte fadderskabsbeløb til børnene uden, at der går så meget som en krone til vores administration.
 
Vi håber at du vil støtte os ved at indbetale det årlige medlemsbidrag på 120 kr.pr. person
 
Medlemsbidraget bedes indbetales til Nordjyske Bank på nedenstående konto:
 
Reg. nr. 7448
Kontonr. 1011513               
 
 
På forhånd tusinde tak.


 

Vi vil gerne slutte dette nummer af Nyhedsbrevet af med at ønsker jer alle en god påske.Kender du nogen som kunne tænke sig at modtage Nyhedsbrevet eller ønsker at blive medlem må du meget gerne henvise til vores hjemmeside http://www.terredeshommes.dk


De varmeste forårshilsner,
Terre des Hommes Danmark       
                           
                                                                                                


Næste Nyhedsbrev udkommer juni 2021.