Giv et bidrag

Alle bidrag, store som små, modtages med stor tak.

Alle bidrag går ubeskåret til vores fortsatte og nødvendige arbejde med at hjælpe udsatte børn i den tredje verden.

Terre des Hommes er en godkendt humanitær forening hos Indsamlingsnævnet og dermed Justitsministeriet og SKAT. I 2020 er bidrag op til 16.600 kr. per person fuldt fradragsberettigede. Derfor beder vi om dit CPR-nummer, så sørger vi for indberetning til SKAT. Dit CPR-nummer sendes krypteret og er ikke tilgængeligt for uvedkommende.

Tusind tak for dit bidrag!

Du bedes overføre dit bidrag til:

KONTONUMMER:  7448 1011513

Indehaver:  Terre des Hommes Danmark

Tekst:  Navn og formål