CSR-prisen overrækkes til ABC-pavilloner for deres støtte til døveskolen på Sri Lanka.

Det nytter at støtte. Døveskolen på Sri Lanka er et fantastisk eksempel på, at støtten fra Danmark hjælper en udsat gruppe børn og unge på Sri Lanka, som er døve. Børnene opnår kompetencer, som ellers er svære for en døv på Sri Lanka. Samtidig vil projektets resultater være positive for det srilankanske samfund, fordi uligheden mellem forskellige samfundsgrupper mindskes, så denne udsatte minoritetsgruppe får muligheder, der er sammenlignelige med jævnaldrende. Udover den almindelige skolegang og specialundervisningen, lærer børnene også håndværksmæssige fag, så de er klædt på til at kunne forsørge sig selv og deres familier.

Den støtte som ABC-pavilloner yder til døveskolen hvert år, betyder utroligt meget for skolen. Skolen har ansat en række lærere til undervisning af børnene, som er særlige lærere med de helt rigtige kompetencer, der er brug for i forbindelse med børn, som er hørehæmmede. Udgiften til lærerne er en stor post på døveskolens regnskab, og derfor er støtten fra ABC Pavilloner særdeles velkommen. Keld og Lene Facius, som har ABC-pavilloner, har besøgt døveskolen flere gange i forbindelse med rejser til Sri Lanka, med egne øjne set, hvor godt skolen fungerer.

På billedet ses vores Landsformand Linda Svartzengren overrække Keld og Lene Facius CSR-prisen, som tak for deres generøse hjælp til døveskolen på Sri Lanka.