Vision – mission & værdier

Vision

Terre des Hommes Danmark arbejder på at skabe en verden hvor alle børn har ret til beskyttelse, uddannelse, mad og sundhed, uden skelen til kultur, race eller religion. Dette i overensstemmelse med FN´s Konvention om Barnets Rettigheder.

Mission:

Terre des Hommes Danmark arbejder på at skabe forhold der   styrker børn i  en skoleuddannelse, for dermed at forbedre deres grundvilkår. Desuden arbejder vi også på at sikre en bedre infrastruktur, eksempelvis basale behov som bolig, vand og sanitære forhold.

Værdier:

  • Transparens
  • Positiv  tilgang til samarbejdspartnere
  • Glæde ved at gøre en forskel
  • Professionalisme
  • Stærkt sammenhold