Sådan arbejder vi

Terre des Hommes Danmark arbejder løbende med at indsamle midler til vore projekter via fadderskaber, sponsorater og nye medlemmer, som er summen af de penge, der danner grundlaget for vores forening. Sammen med generøse donationer og arv.

Vi samarbejder med lokale NGO´er, om de projekter vi støtter ude i verden og de sørger for, at vores projekter lever op til vores høje standarder om beskyttelse af børn.

Terre des Hommes International Federation stiler efter at have den højeste grad af certificering og dette forpligtiger Terre des Hommes Danmark, at vi overholder de samme regler, når det handler om at beskytte børn mod overgreb og ydmygelse i projekterne. Certificeringen udstedes af organisationen “Keeping Children Safe”, der løbende og uanmeldt kontrollerer de projekter vi er involveret i.

Ud over den direkte hjælp til nødstedte børn via fadderskaber, står Terre des Hommes Danmark gennem sin mere end 50-årige levetid, bag opførelsen af adskillige børnehjem, brønde og bygninger. Alt sammen noget, der har hjulpet med at skabe tryggere rammer for de nødstedte børn. Flere af de projekter vi har støttet og har været involveret i, har været en stor succes og er lukket ned, fra vores side, fordi de nu selv har fået et langt bedre fundament til en bedre tilværelse.

Det er absolut en af de største glæder ved at arbejde i Terre des Hommes Danmark, når projekterne får selvstændige vinger.
Det er netop i disse situationer, at vi kan se og mærke, at vi bidrager til at gøre en forskel.

For tiden har Terre des Hommes Danmark projekter i gang i Asien; Indien, Sri Lanka og Indonesien og Afrika. Vi støtter tusindvis af børn. Projekterne køres i et tæt parløb mellem vores Fadderskabslederne i Danmark og de lokale NGO’er. Vi sørger også selv for løbende at besøge projekterne, når det er muligt.

Flere i bestyrelsen som; næstformand Leo Jensen, kasserer Dorthe Kristensen og fadderskabsleder Annette Jørgensen har rejst ud for egne midler og kvalitetssikret projekterne. Det giver en stor indsigt i projekterne med egne øjne, at se hvordan de indsamlede midler hjælper børnene og deres familier.

Terre des Hommes Danmarks arbejde består af to trin:

Trin 1

I Danmark har vi fokus på at indsamle midler/finansiering til vores projekter, for nødstedte børn. Derfor handler vores arbejde i Danmark i høj grad om at øge kendskabet til Terre des Hommes Danmark ved at skaffe nye medlemmer, faddere, erhvervspartnere og sponsorer.

Vores frivillige ildsjæle indsamler, desuden hvert år pæne beløb ved afholdelse af events, hvor overskuddet går til Terre des Hommes. Det kan være alt fra afholdelse af loppemarkeder, modeshows og koncerter.

Terre des Hommes Danmarks arbejde er 100 procent baseret på frivilligt arbejde, ved vores af vores fuldtidsarbejde. Alle indsamlede midler går ubeskåret til vores projekter.

Trin 2

Terre des Hommes Danmarks indsamlede midler bliver kanaliseret videre ud i de projekter, vi er involveret i rundt omkring i verden. Som medlem af Terre des Hommes’ internationale organisation er alle vores projekter godkendt og lever op til den internationale organisations krav om beskyttelse af børn.
Læs mere om ”Keeping Children Safe”– kravene her.

Vi samarbejder udelukkende med lokale, blåstemplede NGO’er, som lever op til vores høje krav om børnebeskyttelse. Det indebærer, at de lokale projektledere er trænet i og skriver under på en årlig kvalitetssikring, der følger reglerne, evalurer og sikrer, at børnene ikke lider overlast. Desuden har fadderskabslederne har en tæt dialog med projektlederne om, hvordan børnene har det.