Om Terre des Hommes Danmark

Børn er vores fremtid. Vi kan ikke redde verden, men vi kan gøre en verden til forskel. Og vi har alle et ansvar for næste generation. Det er filosofien bag Terre des Hommes, der i 50 år har hjulpet børn i nød over hele verden uden skelen til kultur, race eller religion.

Terre des Hommes Danmark er 100 procent baseret på frivilligt, ulønnet arbejde, der tjener ét eneste formål: At indsamle midler, der ubeskåret går til børn i nød. Det betyder, at hver eneste krone, du støtter Terre des Hommes med, er med til at hjælpe børn i verden til en bedre tilværelse.

Terre des Hommes Danmarks arbejder ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”. Vores indsats er derfor målrettet mod, at børnene på sigt lærer at klare sig selv.

Via fadderskaber og sponsorater får børnene mulighed for at gå i skole og få en uddannelse, foruden støtte til mad, vaccinationer og andre sundhedsudgifter.

Terre des Hommes Danmark er del af den internationale organisation Terre des Hommes International Federation (TDHIF) som i overensstemmelse med FN’s børnekonvention hjælper nødstedte børn med beskyttelse, mad, sundhed og skolegang uanset baggrund, race og religion. De 10 medlemslande i Terre des Hommes har 921 projekter i 69 lande, 8.500 volontører og en omsætning, der overstiger 1,3 mia. kr.

Terre des Hommes internationalt

Terre des Hommes International Federation (TDHIF) er et upolitisk netværk, der arbejder for at hjælpe børn i nød og fremme deres rettigheder uagtet hensyn til race, religion, køn eller kultur.

Terre des Hommes International Federation består af ti selvstændige medlemsorganisationer, heriblandt Terre des Hommes Danmark. TDHIF’s hovedsæde ligger i Geneve, Schweiz.

TDHIF kan ses som en forening, hvor medlemsorganisationerne arbejder sammen, når det giver værdi for aktiviteterne. Medlemsorganisationerne deler navn, værdier og principper og arbejder for at nå de samme mål om at hjælpe børn i nød baseret på de samme metoder.

Samtidig har den enkelte medlemsorganisation frihed til at tage selvstændige initiativer og tiltag og indrette sig, som den finder mest gavnligt. Udover i Danmark er Terre des Hommes repræsenteret i Schweiz, Italien, Spanien, Tyskland, Frankrig, Holland, Luxemborg og Canada.

Historie

Terre des Hommes blev stiftet i 1960 i Lausanne, Schweiz, af fransk-schweizeren Edmund Kaiser.

Målet var at skabe en forening, der bevarede fokus på nødstedte børn i modsætning til de administrativt tunge organisationer, der ifølge Edmund Kaiser ofte endte med at drukne gode intentioner i administration og bureaukrati. Og som ofte endte med at være mere til gavn for de voksne end for børn.

Edmund Kaiser fandt inspirationen til navnet ”Terre des Hommes”, eller på dansk ”menneskets jord”, fra den verdensberømte forfatter Antoine de Saint-Exupérys selvbiografi af samme navn. I bogen berører forfatteren emner såsom ethvert menneskes pligt til at skabe en bedre verden, menneskers pligt til at samarbejde og potentialet i ethvert barn, hvis det bliver beskyttet, plejet og elsket. Værdier, som Terre des Hommes stadig er trofaste imod.

Edmund Kaisers ønske om at hjælpe børn i nød udsprang af den daværende konflikt i Algeriet. Organisationens første bedrift var at fragte algeriske børn, der led af tuberkulose, til Schweiz. Det er snart 60 år siden.

Edmund Kaisers pionerindsats er i dag vokset til en sammenslutning af ti lande (TDHIF) med hovedsæde i Geneve, Schweiz. Terre des Hommes hjælper i dag nødstedte børn i 69 lande med i alt 921 projekter og en samlet omsætning på over en milliard kroner. Flere end 8.500 frivillige arbejder for Terre des Hommes.

I 1967, syv år efter Edmund Kaisers hjælp til algeriske børn, åbnede Terre des Hommes Danmark.