Generalforsamling 2023.

Som følge af de ophævede covid-19 restriktioner 1. februar 2022, har bestyrelsen besluttet at vende tilbage til at holde Generalforsamling i foråret.

Generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for 2023 i Terre des Hommes Danmark med følgende

Dagsorden

1.     Valg af dirigent og 3 stemmetællere

2.     Beretning om foreningens virksomhed i årets løb

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

6.     Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen

7.     Valg af revisor (registreret/statsautoriseret)

8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne optages på dagsordenen, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere skal deltage i generalforsamlingen og fremlægge forslaget.

Dato:

Søndag d. 14. maj 2023

Sted:

Sognegården

Sanderumvej 129

5250 Odense SV

Tid:

kl. 14.00