Generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

Der indkaldes hermed til generalforsamling for 2020 i Terre des Hommes

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.     Valg af dirigent og 3 stemmetællere

2.     Beretning om foreningens virksomhed i årets løb

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

6.     Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen

7.     Valg af revisor (registreret/statsautoriseret)

8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere skal deltage i generalforsamlingen og fremlægge forslaget.

Dato:

Søndag den 26. april 2020

Sted:

Tænketanken 1. sal

Kulturøen

Havnegade 6

5500 Middelfart

Tid:

14.00