Generalforsamling 2024.

Generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for 2024 i Terre des Hommes Danmark med følgende:

Dagsorden

1.     Valg af dirigent og 3 stemmetællere

2.     Beretning om foreningens virksomhed i årets løb

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

6.     Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen

7.     Valg af revisor (registreret/statsautoriseret)

8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne optages på dagsordenen, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere skal deltage i generalforsamlingen og fremlægge forslaget.

Dato:

Søndag d. 28. april 2024

Sted:

Sognegården

Sanderumvej 129

5250 Odense SV

Tid:

kl. 14.00