Generalforsamling 2021 udsat til efteråret!

Som følge af stadig aktive covid-19 restriktioner i foråret, besluttede bestyrelsen at flytte ordinær generalforsamling til søndag, den 19. september 2021, hvor størstedelen af covid-19 vaccinationsprogrammet er gennemført og restriktioner formodes løftet.

Generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for 2021 i Terre des Hommes Danmark med følgende

Dagsorden

1.     Valg af dirigent og 3 stemmetællere

2.     Beretning om foreningens virksomhed i årets løb

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

6.     Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen

7.     Valg af revisor (registreret/statsautoriseret)

8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne optages på dagsordenen, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere skal deltage i generalforsamlingen og fremlægge forslaget.

Dato:

Søndag, den 19. september 2021

Sted:

Kursuscenter Brogaarden

Abelonelundvej 40, Strib

5500 Middelfart

Tid:

14.00