COVID-19 udbrud:  Generalforsamling 2020 udsættes!

Grundet situationen i Danmark, herunder regeringens aktuelt udstedte forordning om forsamling, har bestyrelsen for Terre des Hommes Danmark på konference kald den 3. april 2020 besluttet at flytte ordinær generalforsamling til søndag, den 19. september 2020.

Generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for 2020 i Terre des Hommes med følgende

Dagsorden

1.     Valg af dirigent og 3 stemmetællere

2.     Beretning om foreningens virksomhed i årets løb

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

6.     Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen

7.     Valg af revisor (registreret/statsautoriseret)

8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne optages på dagsordenen, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere skal deltage i generalforsamlingen og fremlægge forslaget.

Dato:

Lørdag, den 19. september 2020

Sted:

Kursuscenter Brogaarden

Abelonelundvej 40, Strib

5500 Middelfart

Tid:

14.00