Årsberetningen for 2015

Generalforsamlingen lørdag den 30. april 2016 i Assens v/landsformand i Terre Des Hommes Danmark Dorthe Kristensen.

Som jeg tidligere har udtrykt mig, vil jeg også i år udtrykke min taknemmelighed overfor de personer, som i det daglige arbejder for Terre Des Hommes, her tænker jeg på bestyrelsen, fadderskabsledere, støttegrupper, bogførende, webmaster, og hvem der ellers bakker op omkring det frivillige arbejde i Terre Des Hommes. Der har virkelig i 2015 være blæst i de indre farvande eller nærmere betegnet orkan på et tidspunkt, hvor der blev indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling, og hvor en helt ny bestyrelse blev valgt.

De fleste personer blev på skibet, og udførte det arbejde, som de nu engang havde sagt ja til, uanset hvor meget det har stormet. Det fokus og det ansvar, som vi har overfor børnene, har vores fadderskabsledere taget på sig og ufortrødent fortsat deres arbejde, selvom det til tider har været noget af en udfordring.

Økonomi

Der har været fokus på vores økonomi i hele 2015, hvilke også ses på regnskabet, men der skal ske endnu flere tiltage for at få en balance, vi skal ikke spare penge op, men vi skal have det til at balancere, og der skete vel heller ikke noget, hvis der var et lille overskud hvert år, som kunne bruges på et eller andet presserende.
Der er i 2015 ikke udsendt penge til ledige børn, hvilket vi har gjort vores projektledere opmærksomme på i de forskellige projekter, det har faktisk ikke givet anledning til de helt store protester, de har godt kunnet se fornuften deri, at vi kun kan sende penge ud til de børn, som har en sponsor.

Projekter

Vi har i 2015 været forskånet for de større naturkatastrofer i forbindelse med vores projekter. Vores 50 projekter fungerer fint uden de store problemer, og jeg vil kun nævne de projekter, hvori der er sket ændringer eller som er blevet besøgt. Vi kan, som i tidligere årsberetninger, blot appellere til vores hjemmeside, hvor alle projekterne er beskrevet. Terre Des Hommes bestyrelse eller projektlederen for ét af de pågældende projekter står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. To af vores projektledere valgte at stoppe i 2015, det var Maja Søgaard, og Ina overtog det ene af hendes projekter og sekretariatet det andet. Den anden projektleder var Ranjit Fernando og Vasanthi Jayaweera har overtaget hans projekt. Der er stadigvæk på vores projekter ledige børn, som mangler faddere, men igennem en ihærdig indsats fra flere sider bliver børnene efterhånden afsat. Det har i denne sammenhæng også været af stor betydning, at der i 2015 har været mange faddere, som har ønsket at fortsætte som fadder for et nyt barn, når deres tidligere barn har færdiggjort sin skolegang.

Tanzania

Terre Des Hommes’ projekter i Tanzania blev besøgt i foråret 2015 Samtidig blev de projekter, hvor vi har ydet iværksætterstøtte, gennemgået. Der blev brugt en del tid på den nye skole uden for Arusha, som Ester har bygget. Det er en moderne skole, som ikke blot skal være en pre-school, men på længere sigt også en secondary school. Herved kan børnene gøre deres skolegang færdig på den samme skole, som de startede på som små. Børnehjemmet som er blevet bygget på skolens grund fungerer for de 78 forældreløse børn, og for 60 børn hvor forældrene ikke har mulighed for at passe dem. Der er ansat ”mødre” så der er èn at søge trøst hos, hvis hele verden synes at falde sammen for et lille barn.

Ester er dog i gang med at bygge en etage mere på børnehjemmet, så der bliver plads til 200 børn. Støttegruppen i Aarhus havde sponsoreret udendørs legeredskaber bl.a. gynger og en rutsjebane hvilket blev næsten lavet færdigt under besøget. Det vakte stor glæde hos børnene, og de kunne simpelthen ikke vente til det var færdigt.

Et andet af vores projekter i Tanzania, Mererani-projektet, er ligeså tankevækkende og et udtryk for håbløshed, som da vi startede projektet. Der er sult, tørst, tørke og intet arbejde. Det var fra opstarten af dette projekt vores højeste ønske, at der kunne blive etableret vand til området, men vi støder hele tiden på det ene og det andet problem for at få etableret en vandledning, men håbet er, at der pludselig viser sig en udvej. Der er virkelig behov for hjælp til området, og forhåbningen er, at få de gamle mænd, som sidder og bestemmer i landsbyen, til at se på området med nye øjne og ikke kun med de briller, hvorpå der står ”begrænsninger”. Dog er der det lyspunkt at vi får nogle børn i skole som ellers bare ville gå og vogte geder, og ligeledes sørger vi for, at der er drikkevand til børnene og et måltid mad om dagen, måske det eneste som de får.

Indien

Projekt besøg ved Dina 2015 :
Mumbai : IAPA Khetwadi skolen, The Vatsalya Foundation, MahilashramShraddhanand og Asha sadan. Delhi: CASP gennemgang af profiler og møde med flere fadderskabsbørn samt Welfare Home for Children, det var et ønske fra fadderskabslederne

Iværksætterstøtte

Vores iværksættestøtteprojekter blev alle besøg under vores besøg i Tanzania i marts måned og alle fungere optimalt. To nye iværksætterstøtteprojekter har set dagens lys i det område i Syd Indien, som blev ramt af tsunamien i 2004. Det er et område med stor arbejdsløshed, idet mange af beboerne ernærer sig ved fiskeriet. Det er to grupper af kvinder, som har fået mulighed for at få iværksætterstøtte. De har startet fiskeforarbejdning af blandt andet tørret fisk, som de sælger på det lokale marked.

DHIF 2015

Det store arbejde der stod for døren i 2015 for første gang var Danmarks deltagelse i implementeringen af Child Safeguarding measurements også kaldet ‘Keeping Children Safe’. Fadderskabslederne skal have en stor tak, da de alle var meget hjælpsomme i den meget omfattende og helt nye proces. Alle vores projekter har brug for at følge regler for hvordan børnenes sikkerhed og tryghed bedst muligt opnås. Det samme gælder for vores forening i Danmark. Det var mange måneders arbejde og en proces, der årligt skal gennemgås. De gode nyheder er, at i sidste måned blev Danmark modtagere af certifikatet sammen med de andre medlemslande i federationen. Det er et vigtigt skridt for at sikre børnenes velfærd, og for at være forløbere med, at vi i TDHIF gør alt hvad vi kan for at undgå, at børnene vi hjælper, lider skade.

Flygtningekrisen trak helt enormt tragiske begivenheder med sig i 2015, hvor Terre Des Hommes internationale bestyrelse havde hastemøde om hvordan vi skulle forholde os for eksempel til sagen om den lille dreng der blev fundet død på stranden i Tyrkiet. Det var holdet bag kampagnen ‘destination-unknown’ ‘Ukendt destination/ som primært arbejder med flygtninge krisen. Der er information om denne både på vores hjemmeside og på den internationale. Kampagnen handler om bedst muligt at sikre børns basale rettigheder, når de er på flugt. Sidste år forsvandt 10.000 flygtninge børn i Europa. De fleste af dem i Italien, man kan kun gisne om hvilke skæbner de lider. Er de mon i bedste fald kidnappet for at blive adopteret, bliver de brugt som slaver, prostitueret eller andet.

2015 var også året hvor ca. 8000 mennesker døde i Nepal og 21 000 blev sårede pga. det voldsomme jordskælv i april. Her var Terre Des Hommes hold nogle af de første til at skaffe forsyninger til de mange nødstedte og alle landende, Danmark inklusiv brugte de sociale medier til at indsamle penge og henvise til den internationale hovedkonto hvor penge blev udsendt til materialerne.

Vores anden vedvarende internationale kampagne er Children Win, hvor vi kæmper for at sikre børns rettigheder og beskyttelse under mega sportsbegivenheder så som FIFA og de Olympiske lege. Ligeledes her har vores forening i Danmark ikke økonomi til at bidrage med penge til kampagnerne, men vores netværk af kontakter har gjort at vi alligevel kan bidrage. August Rosenmeier har for eksempel medvirket i en video til internettet hvori han fortæller om hans oplevelser i Brasilien da han vandt verdensmesterskabet i FIFA online, og hvori han på det kraftigste støtter op om Children Win. Vi har også kunne bidrage med en stor dansk reklame fotograf, som har sagt ja til at rejse rundt til forskellige områder og fotografere emner til Destination Unknown Kampagnen.

Til general forsamlingen i Basel blev der arbejdet intenst med gennemgang af den strategiske plan for 2016-2020. Heri er et af de store fokusområder at finde fælles nævnere på trods af vores forskelligheder i medlemslandende. Nogle af de større lande har en meget stor økonomi og mange ansatte, mens Frankrig, Luxemborg og Spanien har en mere lignende struktur som vores her i Danmark. Det vigtigste er vores hovedformål, som handler om at beskytte nødstedte børn verden over og sikre dem en bedre fremtid.

I seneste vigtige nyheder fra 2016 kan jeg meddele at den tidligere formand for TDHIF Raffaele Salineri gik af, og at Lysiane André fra TDH Frankrig blev valgt som den nye formand for den internationale bestyrelse ved Ekstraordinær General forsamling i Amsterdam d. 24 marts. Det er ligeledes Frankrig som afholder den kommende general forsamling i Paris i december.

Arrangementer i 2015

Der har været fokus på ”Verdens bedste nyheder”, som er en udløber af 2015-målene. Det var en kampagne, som FN, Danida og 74 udviklingsorganisationer stod bag for 6.
år i træk. Det er FN’s 2015-mål, der er omdrejningspunktet for indsatsen, og målene er verdens samlede plan for at komme fattigdommen til livs. Terre Des Hommes uddelte chokolade i Skanderborg.

Gallashow i Ganløse

Modeshow i Silkeborg

Kunst i Børnehøjde med Per Hillo

Julemarked i Aarhus

Julehygge med salg af juletræer i Holbæk

Afholdt foredrag rund om i landet

Udover vores arrangementer er der blevet doneret penge til Terre Des hommes fra følgende:

  • Den Humanitære Forening i Rambøll og fra kulturstyrelsen, det er en kæmpe økonomisk hjælp til flere af vores projekter. Uden den hjælp ville det se helt anderledes ud for projekterne, og dermed for de børn, som bliver hjulpet med mad, medicin og undervisningsmaterialer.
  • Støttegrupperne, har heller ikke i 2015 siddet med hænderne i skødet. Der er blevet produceret, arrangeret og udøvet PR for udbredelse om Terre Des Hommes. Alle de tiltag, der foretages, er vi i bestyrelsen dybt taknemmelige for.
  • Hedehusene støttegrupper har dog valgt at stoppe som støttegruppe for Terre Des Hommes, men støtter nu bredt både lokalt og internationalt, idet de fortsætter med at støtte de sponsorbørn, som de har i Terre Des Hommes.

Fremtiden

Vi er heldigvis stadigvæk kendt og respekteret for det arbejde, som vi udfører rundt om i verden på frivillig basis. Der er fra bestyrelsens side taget en række drastiske beslutninger, for at nedbringe driftsudgifterne, og flere vil komme til, bl.a. udsendes TDH-nyt fra 2016 elektronisk, således at der kan ske en besparelse i portoudgifterne.

Vi skal bestræbe os på i 2016 for det første, at få de grundlæggende funktioner og processer 100 % på plads og 2) Skabe vækst og fremgang. Det kan også formuleres på denne måde: “Vi skal måles på om vi lykkes med at hjælpe flere børn bedre i dag, end vi gjorde i går. Vi skal måles på, om vi i morgen vil lykkes med at hjælpe flere børn bedre, end vi gør i dag”. Således får vi både et klart succes kriterium for året/perioden og også hensynet til den fremtidige værdiskabelse med.

2017 har Terre Des Hommes 50 års jubilæum, hvorved vi får mulighed for at markere os. Så alle gode ideer modtages med glæde.

En stor og hjertelig tak skal der til slut lyde, en stor tak til alle, der har hjulpet til ved vores arrangementer, til alle støttegrupperne, fadderskabsleder for jeres ihærdige indsat og til vores mange sponsorer—såvel jer, der har tegnet fadderskaber, som virksomheder, fonde og andre, som har ydet et bidrag. Vi har alle et ansvar for næste generation.